Helpcentrum - Huurder

Vind het antwoord op veelgestelde vragen

Wat moet ik doen in geval van een incident tijdens de huur?

In geval van schade:


1. Neem contact op met de eigenaar:

Indien de schade(s) geen invloed hebben op de goede werking van het voertuig en de veiligheid van de inzittenden, kan de huur worden voortgezet en moet je enkel de eigenaar telefonisch of per sms verwittigen. Volg dan de procedure die hier beschreven staat.


2. Vul het innameformulier grondig in:

Als je het voertuig terugbrengt, vul dan het innameformulier in. Noteer de schade(s) die tijdens de verhuur zijn veroorzaakt en maak foto's en video's om het latere beheer te vergemakkelijken. Zoals in de clausules van het contract is bepaald, zal de waarborg worden ingehouden in afwachting van een onderzoek naar de schade die ten gevolge van het ongeval/incident is veroorzaakt.


3.  Geef de schade aan met dit schadeaangifteformulier:

Het zal ons team toelaten je dossier te beheren. Onvolledige of op een andere wijze ingediende aangiften kunnen niet in behandeling worden genomen. Een minnelijke schikking voorkomt dat de verantwoordelijke partij €49 beheerskosten moet betalen.In geval van aanrijding met een derde:


1. Vul het aanrijdingsformulier in: Als verantwoordelijke van het voertuig voor de huur, moet je je eigen gegevens vermelden op alle contactvelden en de gegevens van de verzekering die je voor de huur hebt afgesloten. 

2.  Breng de eigenaar op de hoogte.

3. Informeer Yescapa zo snel mogelijk per e-mail op contact@yescapa.be, ook als het gehuurde voertuig niet beschadigd is. 

4. Bij teruggave van het voertuig en zoals hierboven vermeld, vul je het innameformulier grondig in en meld je de schade met behulp van dit schadeaangifteformulier.