Helpcentrum - Huurder

Vind het antwoord op veelgestelde vragen

Wat betekent franchise?

De franchise is het bedrag dat je moet betalen in geval van een schadegeval. Het is dus alleen van toepassing bij een ongeval in fout of bij een ongeval zonder geïdentificeerde derde. 

Er wordt een pre-autorisatie van de creditcard genomen wanneer je betaalt op de site. Het wordt niet op voorhand geïnd, maar Yescapa behoudt zich het recht voor het te gebruiken in geval van schade of ongeval. De franchise dekt schade aan de buitenkant het voertuig. Schade binnenin wordt gedekt door de waarborg die je betaalt op het moment van vertrek en wordt teruggegeven bij het terugbrengen van het voertuig als er geen schade wordt geconstateerd. Bovendien kan de waarborg worden gebruikt om de franchise van de verzekering te dekken.

Het franchisebedrag voor "schade aan voertuig" hangt af van het land waar het gehuurde voertuig is ingeschreven en dus van de verzekering die van toepassing is.