Helpcentrum - Huurder

Vind het antwoord op veelgestelde vragen

Wat is de waarborg?

 

 

De waarborg kan voor volgende situaties gebruikt worden:

 

 

- het betalen van herstellingen in geval van schade lager dan de franchise van de verzekering

 

 

- het betalen van  herstellingen in geval van schade die niet door de verzekering worden gedekt

 

 

- het betalen van ontbrekende brandstof, overschrijding van de kilometerlimiet, voertuig onvoldoende gekuist (indien de schoonmaakkosten niet zijn inbegrepen in de huurprijs), boete wegens te laat inleveren van het voertuig, niet-naleving van de leefregels aan boord of elke andere inbreuk op het contract. 

 

 

 

De waarborg wordt vóór de aanvang van de huurperiode: 

 

 

- hetzij door de eigenaar geïnt indien de waarborg persoonlijk wordt overhandigd, in de valuta van de eigenaar via één van de betaalmethode die op de advertentie staan vermeld.

 

 

- hetzij door Yescapa via een systeem van preautorisatie van de credit card dat op het ogenblik van de betaling werd gebruikt.

 

 

Het bedrag en de wijze van overhandiging van de waarborgsom wordt op elke advertentie vermeld.

 

 


 

Wanneer krijg ik de borg terug?

Zonder de aanwezigheid van geconstateerde schade na het invullen van het innameformulier bij terugkeer, moet de waarborg volledig worden terugbetaald.

Indien er schade wordt vastgesteld, moet de eigenaar de waarborg inhouden als hij deze in zijn bezit heeft in afwachting van het onderzoek van de veroorzaakte schade, die zal zijn aangegeven via het schadeaangifteformulier dat toegankelijk is op uw profiel in de rubriek "Mijn reizen" en vervolgens "Details van de reservatie".

Voor kleine schadevergoedingen bij lichte schade, te veel gereden kilometers, niet uitgevoerde schoonmaak (indien de schoonmaakkosten niet zijn inbegrepen in de huurprijs) of ontbrekende brandstof, geven we de voorkeur, voor zover mogelijk, ineens te betalen aan de eigenaar bij de terugkeer.

 

Wanneer de waarborg door Yescapa wordt beheerd en er geen onderling akkoord is getroffen, zal Yescapa contact met je opnemen voor de te volgen procedure.