Helpcentrum - Huurder

Vind het antwoord op veelgestelde vragen

Waarom zou ik een annulatieverzekering nemen?

Wat is het doel?

De annulatieverzekering heeft als doel de terugbetaling van alle voor de huur betaalde bedragen (met uitzondering van de franchise en eventuele wijzigingen die na de bevestiging in de reservatie zijn aangebracht).


Wat kost de annulatieverzekering?

De prijs van de annulatieverzekering komt overeen met 6% van het totale bedrag van de huur. 


Wat zijn de voorwaarden?

De annulatieverzekering is van toepassing indien een van de reizigers of een familielid (tot in de 2e graad) een onvoorziene gebeurtenis overkomt die is omschreven in de voorwaarden van de annulatieverzekering, op vertoon van een bewijsstuk.


Hieronder volgen enkele redenen die gedekt zijn:

- ernstige ziekte, ernstig ongeval of overlijden van een familielid;
- positieve COVID-19 test met ziektesymptomen (op vertoon van medisch attest) die het reizen onmogelijk maken binnen 14 dagen voor vertrek. 
- economisch ontslag;

- annulatie of wijziging van vakantiedata door de werkgever.

Hoe deze annulatieverzekering onderschrijven?

  • Je hebt je reservatie nog niet bevestigd? Het is mogelijk de verzekering af te sluiten vóór de bevestiging, rechtstreeks via de website door de aangegeven optie aan te vinken.
  • Je hebt je reservatie al bevestigd? Neem contact op met ons team via mail met vermelding van je reservatienummer om de annulatieverzekering aan te vragen. Afhankelijk van de tijd die nog rest vóór je vertrek, kan het onderschrijven van de annulatieverzekering worden geweigerd.


Beperkingen:

Epidemieën en pandemieën die door nationale of internationale gezondheidsorganisaties zijn erkend, worden niet gedekt door de annulatieverzekering.

In geval van annulatie, hetzij door de huurder, hetzij door de eigenaar, kunnen de kosten van de annulatieverzekering niet worden terugbetaald.


Voor meer details kan je de Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering raadplegen.