Omniumverzekering België - P&V

Verzekering huur mobilhomes en campervans

P&V

Onze partner P&V, een coöperatieve verzekeraar die zich inzet voor de sociale economie, is een ervaren verzekeringsmaatschappij die consumenten wil aanmoedigen om een rol te spelen in hun economie.

 • Toegepast op elke verhuur afgesloten op de site voor voertuigen met vertrek vanuit België;
 • Dekking in geval van schade (al dan niet verantwoordelijk), diefstal, brand, glasbreuk en volledige bijstand vanaf de eerste kilometer in geval van pech of ongeval.

Waarborgen

De voorgestelde verzekeringswaarborgen zorgen voor een vakantie in alle sereniteit:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid (zonder franchise) - Verdediging, Beroep - rechtsbijstand;
 • Schadevergoeding voor lichamelijk letsel van de bestuurder;
 • Schade aan het voertuig met franchise. Deze dekking wordt toegepast bij alle schade door ongeval aan het voertuig en zijn toebehoren (niet-standaard en vaste elementen), diefstal, ontvreemding, brand, botsing en elke andere gebeurtenis die van toevallige aard kan zijn.
 • Glasbreuk met franchise op voor-, zij-, achter- of dakruiten;
 • Gestolen voorwerpen beperkt tot €1500;
 • Pechbijstand zonder franchise;
 • Gestolen sleutels.

Franchise

De franchise wordt afgetrokken van het bedrag van de schade (met inbegrip van diefstal en ontvreemding) aan het verzekerde voertuig.

De standaard franchise bedraagt €2000 (met de hieronder vermelde uitzonderingen).

Er geldt echter geen franchise voor schade veroorzaakt door natuurgeweld (vallende stenen, aardverschuiving, lawine, druk van een sneeuwmassa, orkaan, storm met windsnelheden van meer dan 80 km/uur, hagel, vloedgolf of overstroming, aardbeving), alsmede voor schade veroorzaakt door een botsing met wilde dieren of huisdieren.

 • Een franchise van €180 wordt toegepast per "glasbreuk";
 • De franchise voor de vervoerde voorwerpen bedraagt €125 per gebeurtenis.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de toelating van voertuigen van de eigenaar tot de verzekeringsregeling:

 • Voertuig met een M.T.M. < 3,5 ton en cataloguswaarde < 110 000 €;
 • Regelmatige technische keuring van het voertuig volgens de geldende wetgeving.

Voorwaarden voor toetreding van huurders en/of bestuurders tot het verzekeringsstelsel.

 • Minstens 26 jaar oud zijn;
 • Reeds 3 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs B;
 • Reeds 3 jaar een autoverzekering hebben;
 • Geen schadegevallen met verzwarende omstandigheden in de laatste 36 maanden hebben gehad (verbintenis op erewoord van de huurder/bestuurder).

Gebruik

De dekking is verworven voor privé-/vrijetijdsreizen met uitsluiting van betaald vervoer van personen en/of goederen. De volgende reizen zijn toegestaan:

In elk land van de Europese Unie, in Bosnië-Herzegovina, in de Vorstendommen Andorra en Monaco, Vaticaanstad, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Oekraïne, San Marino, Servië, Macedonië, Zwitserland, Marokko, Tunesië en Turkije, alsmede in elk land door de Koning bepaald volgens artikel 3, § 1, van de wet van 21 november 1989.

Niet inbegrepen

De schade die gedekt is in geval van een schadeclaim, d.w.z. als gevolg van een incident van toevallige, plotselinge en onvoorziene aard dat heeft plaatsgevonden tijdens de huur van een voertuig via Yescapa en waarvan de reparatiekosten hoger zijn dan het bedrag van de onderschreven franchise.

Uitgesloten schade:

 • schade veroorzaakt aan de onderdelen van het voertuig ten gevolge van slijtage, een mechanische fout of een constructiefout;
 • schade veroorzaakt of verergerd door een mechanisch defect;
 • schade veroorzaakt of verergerd door de getransporteerde voorwerpen of dieren, het laden/lossen ervan en overbelading van het voertuig;
 • schade die onder de dekking voor brand, diefstal, glasbreuk, natuurgeweld en dieren;
 • schade aan banden, tenzij ze werden veroorzaakt in combinatie met andere gedekte schade of als gevolg van vandalisme;
 • schade veroorzaakt of verergerd door verkeerde brandstof of slechte brandstofkwaliteit.

Verzekeringscontract verhuur P&V

Je kan de algemene voorwaarden van het contract downloaden door op de onderstaande link te klikken:

Download de Algemene Voorwaarden