All-risk verzekering Frankrijk - Altima

Verzekering huur mobilhomes en campervans

Altima

Onze partner Altima is een erkend specialist in de verzekering van mobilhomes en buscampers. Kies uit de basisformule of de versterkte formule. Wij doen de nodige stappen om de verzekering af te sluiten voor je reis.

Waarborgen

Inbegrepen in de twee formules:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid (zonder franchise);
 • Verdediging, beroep - Rechtsbijstand;
 • Schadevergoeding voor lichamelijk letsel van de bestuurder;
 • Schade aan het voertuig met franchise. Deze garantie geldt voor alle accidentele schade die aan het voertuig en zijn accessoires wordt toegebracht (glasbreuk, diefstal, brand, aanrijding en elke andere gebeurtenis die van toevallige aard kan zijn);
 • Natuurrampen met standaardfranchise;
 • Bijstand met pechverhelping vanaf de eerste kilometer.

Extra garantie inbegrepen in de versterkte formule:

 • Schade aan vervoerde voorwerpen (persoonlijke bezittingen, inhoud van het voertuig).

Franchise

In geval van een verantwoordelijk incident of met een niet-geïdentificeerde derde, is een franchise per gebeurtenis van toepassing. Het bedrag van de franchise hangt af van de onderschreven formule en het type schade:

Basisformule

 • Schade en diefstal (behalve in geval van een "technologische ramp"): €1500;
 • Schade aan de bovenste delen van de camper (dak, zonnepanelen, satellietantenne): €2500;
 • Ontvreemding: €2000;
 • Glasbreuk: €300;
 • Natuurrampen (gebeurtenis aangegeven overeenkomstig artikel A125.1 van de wet betreffende Verzekeringen): €380.

Versterkte formule:

 • Verlaging van de franchise voor schade en diefstal, evenals voor de bovenste delen van de camper tot €500 (behalve in geval van een "technologische ramp");
 • Verlaging van de franchise voor glasbreuk tot €50;
 • Inclusief de bescherming van vervoerde voorwerpen in de camper met een franchise van €250.

De andere franchises blijven ongewijzigd. Voor beide formules zal elke schade veroorzaakt door alcohol- of drugsgebruik en positief gecontroleerd door de politieautoriteiten, de franchise verhogen tot €5000 per evenement.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de toelating van voertuigen van de eigenaar tot de verzekeringsregeling:

 • Voertuigen < 3,5 ton; Cataloguswaarde onder €120 000;
 • Regelmatige technische keuring van het voertuig volgens de geldende wetgeving.

Voorwaarden voor toetreding van huurders en/of bestuurders tot het verzekeringsstelsel.

 • Minstens 23 jaar oud zijn;
 • In het bezit zijn van minstens 3 jaar rijbewijs B zonder intrekking of schorsing;
 • In het bezit zijn van een autoverzekering (2 wielen, en/of 4 wielen) gedurende ten minste 3 jaar;
 • Geen schadegevallen met verzwarende omstandigheden in de laatste 36 maanden hebben gehad (verbintenis op erewoord van de huurder/bestuurder).

Gebruik

De garanties zijn verworven voor privé-/vrijetijdsreizen met uitsluiting van eender welk transport van personen en/of goederen. Vrijetijdsreizen zijn toegestaan in Frankrijk, in de overzeese departementen van Frankrijk en collectiviteiten waar de verzekerings activiteiten uitoefent (Guadeloupe, Martinique, Réunion), op het gehele grondgebied van de EU-lidstaten, alsmede in Albanië, Andorra, Azerbeidzjan, Bosnië-Herzegovina, Fyrom (voorheen Macedonië), Iran, IJsland, Moldavië, Montenegro, Noorwegen, Servië, Zwitserland, Turkije, Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk, Marokko en Tunesië.

Niet inbegrepen

De schade die gedekt is in geval van een schadeclaim, d.w.z. als gevolg van een incident van toevallige, plotselinge en onvoorziene aard dat heeft plaatsgevonden tijdens de huur van een voertuig via Yescapa en waarvan de herstellingskosten hoger zijn dan het bedrag van de franchise. Bepaalde onderdelen van het voertuig vallen niet onder de verzekering:

 • Persoonlijke bezittingen (niet inbegrepen in de basisformule);
 • Huishoudtoestellen met een verwijderbaar karakter;
 • Materiële schade ten gevolge van een klapband die meer dan 5 jaar oud in;
 • Beschadiging banden door perforatie of door remmen;
 • Glasbreuk ten gevolge van verkeerd gebruik door de huurder;
 • Accessoires of elementen, al dan niet het origineel van het merk, die niet vast van aard zijn;
 • Huishoudartikelen zoals borden, glazen, bestek en soortgelijke artikelen, kleine huishoudelijke apparaten, stoelen, tafels en soortgelijke artikelen, alsook de aankleding van het interieur van het voertuig;
 • Verlies van of schade aan de aanhangwagen of de inhoud ervan;
 • Diefstal van voorwerpen die toebehoren aan de eigenaar en die geen verband houden met de verhuur (voorbeeld: persoonlijke mobiele telefoon);
 • Verlies of beschadiging (mechanische schade) van voertuigen die door het verzekerde voertuig worden gesleept;
 • Glasbreuk van niet-lichtdoorlatende elementen.

Verzekeringscontract Altima

Je kan de algemene voorwaarden van het contract downloaden door op de onderstaande link te klikken:

Download de infofiche voor Altima Basic

Download de verzekeringspolis

Download de infofiche voor Altima Versterkte formule