Annulatie en het veranderen van de reisdata: blijf flexibel!

Zodat je verder kan gaan met het maken van je reisplannen, zorgen we voor de nodige middelen om met een gerust hart te kunnen boeken.

Dankzij de verschillende annulatiemogelijkheden die Yescapa biedt, kan je tot 48 uur voor de dag van vertrek annuleren, ongeacht of je reden voor annulatie verband houdt met COVID-19 of niet.

Reservatie bevestigd

Indien meer dan 30 dagen voor vertrek krijg je 70% van de huurprijs terugbetaald, exclusief verzekerings- en servicekosten.

30 dagen voor vertrek

Bij minder dan 30 dagen voor vertrek is er geen terugbetaling mogelijk. Het volledige bedrag van de transactie is verschuldigd.

Vertrek

Lees onze algemene voorwaarden

Wat zijn de geldige redenen gelinkt aan COVID-19 om tot 48 uur voor vertrek te annuleren?

  • Je bent positief getest op COVID-19 binnen 14 dagen voor vertrek (een bewijs van in behandeling zijnde resultaten wordt geaccepteerd);
  • Je bent in contact geweest met een persoon die COVID-19 heeft (een positieve test van de besmette persoon of een ander gelijkwaardig document zal worden gevraagd);
  • Het vliegtuig of de trein naar de plaats van vertrek van de huur is geannuleerd;
  • Er wordt een quarantaine opgelegd op de plaats van vertrek van het gehuurde voertuig;
  • Er wordt een quarantaine opgelegd na de huur;
  • Je verlofdagen werden geannuleerd door je werkgever;
  • Bestaande overheidsbeperkingen verhinderen het verkeer van personen;
  • Een officieel evenement dat deel uitmaakt van je reis is afgelast wegens corona.

Bij annulatie zal je gevraagd worden je situatie te bewijzen.

Hoe annuleren?

Ga naar Mijn reizen > selecteer de betreffende reservatie> Annuleer > COVID-19 annulatie.

De voorwaarden van je huurtegoed zullen worden meegedeeld en er zal om een ontvangstbewijs worden gevraagd. Het is mogelijk om te annuleren met een COVID-19-reden tot 48 uur voor de vertrekdatum van de huur.

Indien je eigenaar bent en het voertuig niet aan de huurder kan overdragen omdat je binnen 14 dagen voor vertrek positief bent getest op COVID-19 of je in isolatie moet, moet je de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en neem je met ons contact op per e-mail met vermelding van het reservatienummer.

Hoe werkt het huurtegoed?

Het geldende annulatiebeleid geeft de huurder recht op een huurtegoed dat in verschillende termijnen kan worden gebruikt voor toekomstige bevestigde huurreservaties binnen 18 maanden na de annulatiedatum van de oorspronkelijke huur.

Het bedrag ervan is gelijk aan de servicekosten en de verzekeringskosten van de geannuleerde huur. Het bedrag kan ook de vergoeding van de eigenaar omvatten, afhankelijk van de door de eigenaar gekozen wijze van annulatie:

Elke eigenaar kan immers zelf bepalen hoe zijn vergoeding wordt beheerd in geval van annulatie door COVID-19. Afhankelijk van de keuze die de eigenaar in zijn profiel aangeeft, kan het bedrag van de vergoeding van de eigenaar worden terugbetaald aan de huurder, of worden opgeslagen in de vorm van een huurtegoed, dat bruikbaar is op één van zijn voertuigen, geldig op één of meerdere reservaties, te gebruiken binnen de 18 maanden volgend op de annulatie van de initiële huur.

De huurder zal op de hoogte worden gebracht van de annulatievoorwaarden die van toepassing zijn op zijn huur op het moment van zijn annulatieverzoek.

Met het huurtegoed kan je op latere data reizen en wordt automatisch in vermindering gebracht op het bedrag van de nieuwe huur volgens de bijbehorende voorwaarden (zie volgende sectie).

In geval van onderschrijving op een annulatieverzekering die wordt aangeboden door een entiteit buiten Yescapa, kan het bedrag van deze verzekering niet worden terugbetaald.

Aanvullende informatie

Termijn van 48 uur

Elke annulatie omwille van COVID-19 moet 48 uur voor de dag van vertrek worden gedaan, om een voor beide partijen aanvaardbare opzegtermijn in acht te nemen. In het geval van een regeringsaankondiging met een ingangsdatum binnen 48 uur, behoudt Yescapa zich het recht voor om de voorwaarden van het COVID-19 beleid toe te passen, zelfs als de annulatie binnen 48 uur voor de dag van vertrek plaatsvindt.

Annulatiebewijs COVID-19

Voor elk geval dat in aanmerking komt voor ons COVID-19-beleid, moet je een bewijs van annulatie aanleveren. Indien je getest bent en je de testresultaten minder dan 48 uur voor de vertrekdag pas doorgestuurd krijgt, gelieve ons team dan per e-mail op de hoogte te brengen met vermelding van je reservatienummer.

Voorwaarden van het huurtegoed

Met het huurtegoed kan je op een later tijdstip reizen en het tegoed kan in verschillende keren worden gebruikt. Het huurtegoed is gedematerialiseerd en wordt bewaard op het profiel van de huurder onder Mijn account > Huurtegoed.

Het bedrag ervan zal worden afgetrokken van de prijs van de volgende huur. Indien het huurtegoed overeenkomt met de vergoeding van een verhuurder, is dit huurtegoed slechts geldig voor één van de voertuigen van dezelfde verhuurder en voor het totale bedrag van de nieuwe huur. Indien het huurtegoed enkel een bedrag voor verzekering en servicekosten bevat, dan zal het huurtegoed geldig zijn op de huur van eender welk voertuig op Yescapa en beperkt zijn tot de betaling van de verzekering en servicekosten van de nieuwe huur.

De effectieve geldigheidsduur van het huurtegoed bedraagt maximaal 18 maanden vanaf de annulatiedatum van de oorspronkelijke huur. De effectieve reisdata kunnen later vallen dan de 18 maanden van geldigheid op voorwaarde dat de bevestiging door volledige betaling van de huur plaatsvindt vóór de vervaldatum van het huurtegoed.

Het nieuwe huurtarief kan variëren naargelang de huur- en verzekeringstarieven die voor de nieuwe periode gelden. Indien het huurtegoed niet volstaat om het bedrag van de nieuwe huur te dekken, zal het resterende bedrag aan de huurder worden aangerekend. In het geval dat het huurtegoed meer is dan het totale bedrag van de toekomstige huur, wordt het saldo van het tegoed bewaard en zal het gebruikt kunnen worden bij een volgende huurreservatie.

Als een reiziger of verhuurder een huurcontract onder dit beleid annuleert, worden beide partijen hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

Voorwaarden en bepalingen betreffende eigenaren

De eigenaar kan een reservatie om een COVID-19-reden annuleren indien hij binnen 14 dagen voor vertrek positief is getest op COVID-19 of in isolatie moet en hij of een familielid het voertuig niet kan overhandigen aan de huurder. In dit geval wordt de eigenaar verzocht de huurder van tevoren te informeren over een eventuele annulatie, en vervolgens contact met ons op te nemen via e-mail op contact@yescapa.be met vermelding van het reservatienummer.

Wat betreft de huur die door de huurder wordt geannuleerd omwille van COVID-19, moet de eigenaar de voorwaarden bepalen die van toepassing zijn op het beheer van zijn vergoeding door zijn keuze aan te geven op zijn profiel. Indien hij dit niet doet, zal het beheer van zijn vergoeding in geval van een COVID-19-annulatie overeenkomen met de standaardinstelling. Elke annulatie in verband met COVID-19 afkomstig van de eigenaar zal aanleiding geven tot de terugbetaling van de overeenkomstige vergoeding, ongeacht de keuze aangegeven op zijn profiel. In het geval dat een verhuurder een huurcontract wil annuleren omwille van COVID-19, heeft de verhuurder geen recht op compensatie wanneer het flexibel annulatiebeleid niet meer van kracht is. Indien een eigenaar zijn voertuig verkoopt, zal de huurder kunnen kiezen tussen een tegoed van het totale huurbedrag geldig op alle voertuigen op de website, of een volledige terugbetaling van de huur.

Gebruik van cadeaubonnen

In geval de huur betaald werd met een cadeaubon, zal de huurder een huurtegoed ontvangen ter waarde van het initiële bedrag van de cadeaubon, geldig tot 18 maanden na de annulatiedatum van de huur. Voor alle cadeaubonnen die binnen de laatste 6 maanden (vanaf 13/03/2020) zijn gekocht, wordt de geldigheidsduur van de cadeaubon met 3 maanden verlengd.

Algemene informatie

Sommige functies die specifiek zijn voor COVID-19-annulatiebeleid zijn mogelijk niet beschikbaar op de mobiele app. Voer al het bijbehorende beheer op de site uit.

Indien je in aanmerking komt voor ons COVID-19-beleid, hebben de annulatievoorwaarden die hier worden vermeld voorrang op de gebruikelijke annulatievoorwaarden zoals vermeld in de algemene voorwaarden van het platform.

Vertrek op reis ondanks corona: de goede handelingen!

Het is belangrijk dat je enkele dagen voor je vertrek nagaat welke voorschriften gelden op de plaatsen waar je naartoe gaat. Als er verkeersbeperkingen worden aangekondigd, kan je je reisroute zelfs op het laatste moment wijzigen of je reis uitstellen dankzij de flexibele annulatievoorwaarden.

Je mag blijven reizen als reizen is toegestaan. Als er een avondklok geldt, moet je van tevoren plannen om vóór de avondklok te stoppen op een plaats waar dat is toegestaan. Met je huis op wielen kan je gemakkelijk de avondklok respecteren.

Pas, indien mogelijk, je reisschema aan zodat je je langverwachte reis niet hoeft op te geven. Met een camper kan je improviseren naargelang het weer, je reiswensen en zelfs verkeersbeperkingen. Indien de geldende coronaregels je reis echter echt zouden verhinderen, verwijzen we je naar de in aanmerking komende annulatieredenen in onze annulatievoorwaarden voor COVID-19.

Er zijn veel camperstops die toegankelijk blijven en waar je gebruik kan maken van hun diensten, zoals het legen van het toilet, water, elektriciteit,... Lokaliseer ze gemakkelijk met de toegang aangeboden op de app Caramaps voor elke huur op Yescapa.

We hebben een schoonmaak- en desinfectieprotocol dat integraal deel uitmaakt van de huurovereenkomst. Hoewel de voertuigen voor en na elke reis worden gereinigd en gedesinfecteerd, is het belangrijk dat de oppervlakken en deurklinken regelmatig worden schoongemaakt om een gezonde omgeving te houden.

Met een gehuurde mobilhome, buscamper of campervan kan je rondreizen en toch een veilige afstand houden.